สมาชิกสภาท้องถิ่น  

 

นายโชติศักดิ์  สุวรรณโชติ

ประธานสภาอบต.

 

นายอภิชาติ  รสโอชา

รองประธานสภาอบต.

            

นางสาวพจนี   ชินพิริยะ

เลขานุการสภาอบต.

นายปราโมทย์  ประดับพันธ์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

 

นางโกสุม  ฤทธิ์ฤาดี

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

 

นายอุดม  รอตสวัสดิ์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

 

นายพงษ์เกษม  บุญบาล

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

 

นายประทีป  เสือรอด

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน